• Gate Keeper

 • Your face, peer into space,
  Where the time gains, space dimension,
  Infinity of the time, space and cosmos,
  Astonishs your mind, since time immemorial.

  Look here, who appear, in face of you.
  The infernal heat submerges you.
  Fiery dog, of human proportions.
  Stiff eyeview of dark eyes.

  His place is here, - gatekeeper
  At gate into the other worlds, - gatekeeper
  Spying upon at magic ring, - gatekeeper
  Guarding entering gate.

  His place is here, - gatekeeper
  At gate into the other worlds, - gatekeeper
  Spying upon at magic ring, - gatekeeper
  Guarding entering gate.

  Semblance doesn`t perform any role,
  Man clads into dark long robe.
  His name be called,
  Lord, gatekeeper.

  Lord, gatekeeper

  Semblance doesn`t perform any role,
  Man clads into dark long robe.
  His name be called,
  Lord, gatekeeper.

  You mustn`t do mistakes in oration, bring sacrifice to the ritual,
  which is necessary to invocation, don`t break ancient doom of gods.

  Gods are full of respect, with taking up the sword in every time,
  with flame blaze, preparing to hit.

 • Strážce brány

 • Tvoje tvář, hledí do prostoru,
  kde čas nabývá, rozměrů vesmíru,
  nekonečnost času, prostoru a kosmu,
  udivuje tvoji mysl, už od nepaměti.

  Hleď kdo zjevil se, před tebou,
  zavalil tě, pekelný žár,
  ohnivý pes, lidských rozměrů,
  strnulý pohled, temných očí.

  Jeho místo je zde, - strážce brány
  u brány do jiných světů, - strážce brány
  slídící u magického kruhu, - strážce brány
  hlídající vstupní bránu.

  Jeho místo je zde, - strážce brány
  u brány do jiných světů, - strážce brány
  slídící u magického kruhu, - strážce brány
  hlídající vstupní bránu.

  Podoba zde nehraje žádnou roli,
  jako temně oděnný muž v dlouhém hávu,
  jeho jméno buď nazváno,
  Lord strážce brány.

  Lord strážce brány

  Nesmíš však chybovat v řeči, přinésti oběť k rituálu,
  jest potřeba k vyvolání, neporušit prastarý zákon bohů.

  Bohové jsou plni úcty,vždy s pozvednutím meče,
  s plamenou září, připravenou k úderu. • Sarkofag

 • Ancienit desert
  Inhospitable plain
  Infinite sand
  Spark in the distance

  The storm is incoming
  Sandy death
  Which don´t close
  But uncover templ

  The tornados rage
  Diabolical fury
  To the ground fall
  Stone the pylons
  Crumble the gate
  To the thausends peaces
  Come down the crypt
  Reveal the Sarkofag

  Sarkofag - who shelter a evil
  Sarkofag - Pandoriens board
  Sarkofag - Secret hell
  Sarkofag - Demon shadow

  It's coming the time
  Time intertwine to death
  Groan , pain
  Suffering

  It's coming the time
  Time in hour of death
  Torture , torment
  In wretched

  Sarkofag - who shelter a evil
  Sarkofag - Pandoriens board
  Sarkofag - Secret hell
  Sarkofag - Demon shadow

 • Sarkofág

 • Starověká poušť,
  nehostinná pláň,
  nekonečnost písku,
  třpitící se v dáli.

  Přichází bouře,
  písečná smrt,
  která nebere konce,
  však odkrývá chrám.

  Zuřící tornáda,
  pekelný běs,
  k zemi padající,
  kamené sloupy.
  Rozmetaná brána,
  na tisíce kousků,
  zbořená krypta,
  odhalí sarkofág.

  Sarkofág - jež ukrývá zlo,
  Sarkofág - Pandořina skříň,
  Sarkofág - skryté Peklo,
  Sarkofág - démonův stín.

  Už přišel čas,
  čas protkaný smrtí,
  sténání a bolest,
  utrpení.
  Už přišel čas,
  čas v hodině pravdy,
  tortura, trýzeň,
  v zatracení.

  Sarkofág - jež ukrývá zlo,
  Sarkofág - Pandořina skříň,
  Sarkofág - skryté Peklo,
  Sarkofág - démonův stín.