AMON
Black Death Metal Band

MC
Říše zla1990 Říše zla (Realm of Evil)

První demo natočeno v Chicken housu ve složení Aleš Krejčí basa,Laďa Toman kytara, Karel Bosák bicí a Robin "Železo" Krčmář zpěv.Délka 40 minut s obsahem šesti válů: Darebák Ježíš,Říše zla,Luciferův svět,Světová zkáza,Synfonie hrůzy a Black metal. V roce 2000 vyšlo v reedici u slovenské firmy Osiris production.

First demo was record in Chicken house in costitution Aleš Krejčí-bass, Lad´a Toman-guitar, Karel Bosák-drums and Robin "Železo" Krčmář-vocals. Length 40 minutes with six songs : Darebák Ježíš,Říše zla,Luciferův svět,Světová zkáza,Synfonie hrůzy a Black metal. This demo went out in reedition at Slovak firm Osiris production in 2000.


Kniha smrti 1991 Kniha smrti (Book of Death)

Druhé demo natočeno v Contrapták studiu ve složení Aleš Krejčí basa,Laďa Toman kytara, Karel Bosák bicí,Laďa "Larva" Krupica kytara a Robin "Železo" Krčmář zpěv.Stalo se tak v Březnu 1991.Kazeta nese sedm songů,a to Hranice,Inferno,Kniha smrti,Syn Satanův, Víra, Epitaf A.Crowleyho a Smrt kráčí na Velehrad v délce 45 minut. V roce 2000 vyšlo v reedici u slovenské firmy Osiris production.

Second demo was record in Contraptak studio in constitution Aleš Krejčí-bass,Laďa Toman-guitar, Karel Bosák-drums, Laďa "Larva"Krupica-guitar and Robin "Železo" Krčmář-vocals. It happened in March 1991.The casette has seven songs : Hranice,Inferno,Kniha smrti,Syn Satanův, Víra, Epitaf A.Crowley`s and Smrt kráčí na Velehrad. Length 45 minutes. This demo went out in reedition at Slovak firm Osiris production in 2000.


Volejte pána 1992 Volejte pána !!! (Call the Master!!!)

Třetí kazeta s názvem Volejte pána !!! neboli Call the master !!!, na které se podíleli hosté jako například Big Boss,vyšla roku 1992 s těmito songy: Znamení pentagramu,Nábožné svině,Koloběh smrti,Na hrobě,Steve Ryder, Splattercore moovie, kopíračka Celtic Frost Into the crypt of rays a Volejte pána! Složení: Larva kytara,Karel Bosák bicí,Železo zpěv,Zdeněk Šmíd basa + hosté.

The third casette with name Volejte Pána or Call the Master. There are guests such as Big Boss, it went out in1992 with those songs : Znamení pentagramu,Nábožné svině,Koloběh smrti,Na hrobě, Steve Ryder, Splattercore moovie, copy of Celtic Frost Into the crypt of rays and Volejte pána! Constitution : Larva-guitar,Karel Bosák-drums,Železo-vocals,Zdeněk Šmíd-bass and guests.


1995 Alive in Hell / live /
Zvukový záznam koncertu v roce 1993 obohacený o intro. Obsah:Intro,Splattercore moovie, Koloběh smrti,Nábožné svině,Na hrobě,
Znamení pentagramu a Volejte pána!

Sound record of concert in 1993 enriched about intro. Content : Intro,Splattercore moovie, Koloběh smrti,Nábožné svině,Na hrobě,Znamení pentagramu and Volejte pána!

CD

Call the master !!! 1993 Call the master !!!

Ve stejné jen trochu zvukově upravené nahrávce vyšlo v roce 1993 na CD u německé firmy Nazguls Eyrie prod. CD je vyprodané.Délka 44 minut.

It went out in 1993 in the same, only a little bit sound modified record, on CD at german Nazguls Eyrie prod. CD is sold out. Length 44 minutes.

The Worship 1998 The Worship


V roce 1995 vznikla ve studiu Johnie Walkera nová nahrávka s názvem The Worship.Složení:Larva kytara,Franta Medek basa,Karel Bosák bicí a Železo zpěv. Skladby: Bohoslužba,Konfrontace,In love with Satan,Hells Angels, Černé dílo a Židák kněz v celkové délce 53 minut.Vyšlo v podobě CD opět u firmy N.E.P.,ale až v roce 1998. CD je momentálně vyprodáno.

The new record with name worship ensued in 1995 in Johnie`s Walker studio. Constitution: Larva guitar,Franta Medek bass,Karel Bosák drums and Železo vocals. Songs: Bohoslužba, Konfrontace,In love with Satan,Hells Angels, Černé dílo and Židák kněz in whole length 53 minutes. It went out as CD, again at firm Nazguls Eyrie prod. ,but in 1998. CD is sold out at present.


In the shade of death 2000 In the shade of death

Rok 2000.Ve studiu George Lukase byla pořízena nahrávka s názvem In the shade of death a vydána vlastním nákladem s váli Intro,Křížové výpravy,Zvon osudu, Boží vůle, Princ Vlad, Probuzení, Příchod, Úmrtní lože, Cesta životem a In the shade of death.Sestava Larva kytara,zpěv,Franta Medek basa,zpěv,Mirek Šabata bicí.Jako host byl přizván Železo.Délka 40 minut.

The year 2000. The record was maked out in George Lukas studio, with name In the shade of death and was issued by own costs with songs: Intro,Křížové výpravy,Zvon osudu, Boží vůle, Princ Vlad, Probuzení, Příchod, Úmrtní lože, Cesta životem and In the shade of death.Constitution: Larva guitar,vocals, Franta Medek bass,vocals, Mirek Šabata drums. Guest - Železo.Length 40 minutes.


Zrození smrti 2002 Zrození smrti (Geniture of death)

Po tragické autonehodě přišlo další CD jako památka na členy Amon,kteří při ní zemřeli.Toto CD je složeno s více nahrávek Amon,jelikož jsme již nestačili nahrát vše,co jsme původně chtěli. Obsahuje tedy váli Intro,Brána v podsvětí, Temný stín,Usir,Zrození,Píseň zrádců,Poselství,Nábožné svině, Na hrobě,Steve Rider,Nad rakví,Memento a jako bonus Znamení Pentagramu,Koloběh smrti,Splattercore moovie,Into the Cryps of Rays, Fire Blood Bones Skulls and Satans a Call the Master!!!. Délka 73 minut.Vyšlo u německé firmy Barbarian Wrath.

After tragical car crash was issued other CD as memory to members of Amon, whose died. This CD is composed with more songs of Amon, because we didn`t overtake to record everything, what we primarily wanted. CD contains songs: Intro,Brána v podsvětí, Temný stín,Usir,Zrození, Píseň zrádců,Poselství,Nábožné svině, Na hrobě,Steve Rider,Nad rakví,Memento and as bonus Znamení Pentagramu,Koloběh smrti,Splattercore moovie,Into the Cryps of Rays, Fire Blood Bones Skulls and Satans and Call the Master!!!. Length 73 minutes. It went out at german firm Barbarian Wrath.Return of the Black metal 2004 Return of the Black metal

Toto CD je věnované Black metalu.Vyšlo v prosinci za účasti Larvy,Dr.FE,Dracula a Jary.Obsahuje váli: Temná věž,Orgie,Chrám,Beltebor,Rezavý meč, Překonej svou smrt,Poslední cesta,Mor,Prolog, Lucifer,Black metal,vše v trvání 42 minut.Vyšlo u německé firmy Barbarian Wrath.

This CD is devoted to Black metal. It went out in December with concern Larva,Dr.FE,Dracula a Jara. CD contains songs as: Temná věž,Orgie,Chrám,Beltebor,Rezavý meč, Překonej svou smrt,Poslední cesta,Mor,Prolog, Lucifer,Black metal, all endures 42 minutes. It went out at german firm Barbarian Wrath.


T-shirt Age of Darkness

velikosti XL,XXL.


VHS

Alive in Hell /Brno DD Jamborova 1993, 30 minut/PVC obal

nabídkový list je zde!